"; var footstr = "
Baidu
map
"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; document.getElementById('MyDiv').style.display = 'none'; document.getElementById('fade').style.display = 'none'; return false; }

当前语言:中文

联系我们

联系方式

当前位置:首页  联系我们  联系方式

n

华体会体 国际学生招生处


电 话                     邮 箱

0086-10-82303951                 zhaosh1@blcu.edu.cn      (向老师 本科)

0086-10-82303088                  zhaosh2@blcu.edu.cn      (邵老师 非学历)

0086-10-82303086                  zhaosh3@blcu.edu.cn      (崔老师 团体合作)

投诉电话                     admissions1@blcu.edu.cn    (李老师 学金)

0086-10-82303089(周老师)             admissions2@blcu.edu.cn    (研究生)

传 真

0086-10-82303087

地 址                      其他语种咨询

中国北京市海淀区学院路15号            zhaosh1@blcu.edu.cn      (俄语

综合B座一层                    zhaosh4@blcu.edu.cn     (韩语

华体会体 国际学生招生处            zhaosh5@blcu.edu.cn      (英语

 编: 100083                  admissions4@blcu.edu.cn   (日语

微信公众号

华体会体 国际学生招生处


网址: //www.benbrouwer.com

    http://admission.blcu.edu.cn

        含中文、英文、法文、西班牙语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语等多种语言

 

 

返回原图
/

Baidu
map